Visie | Next Food Chain

U bent hier

Visie

 

In de coalitie Next Food Chain brengen Bond Beter Leefmilieu en EVA/ProVeg voorlopers in plantaardige voeding samen. De coalitie streeft naar een duurzamer voedselsysteem waar plantaardige eiwitten de vanzelfsprekende keuze zijn. We informeren beleidsmakers en consumenten over het belang van plantaardige voeding en we wijzen beleidsmakers op de economische opportuniteiten van de plantaardige sector. We zetten ons in om de consumentenvraag naar plantaardige voeding te vergroten. Binnen de coalitie werken we aan kennisverspreiding en -deling om innovatie te stimuleren. Alle leden van de coalitie benadrukken daarbij de meerwaarde van plantaardige voeding op vlak van gezondheid, milieu en dierenwelzijn.

Door het samenbrengen van bedrijven uit de hele voedselketen zet Next Food Chain een nieuwe dynamiek rond plantaardige voeding in gang. We doen aan kennisuitwisseling binnen het netwerk en beleidsbeïnvloeding om het plantaardig marktaandeel te vergroten. We verwerven inzicht in consumentengedrag en houden de vinger aan de pols in internationale netwerken. We delen onze kennis en expertise met de leden van het netwerk.

Hier vind je onze beleidsvisie en -aanbevelingen: